ستارخان - روبروی برق آلستوم - نبش کوچه نیلوفر - پ 656

اهداف ما

اهداف ما در زمینه IT است و در تلاشیم با انجام پروژه تجربه و اعنماد خود را بالا ببریم و در کار ها پیشرفت کنیم.

بند انگشتی

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

بند انگشتی

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

بند انگشتی

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

سابقه ما

پروژه هایی که ما در طول زمان انجام دادیم باعث اعتبار ما از نظر مشتری شده است و در تلاشیم به کیفیت کارمان بهبود ببخشیم.

8

سال تخصص

10k

مشتریان ما

345

پروژه های انجام شده

92%

رضایتمندی